Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
 • Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
 • U dient schriftelijk te annuleren.

Annuleringsfonds

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt sterk aanbevolen en is slechts mogelijk direct bij het maken van de boeking. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de huuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

 • Onverwachts ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval; te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.
 • Dit fonds stelt u eveneens schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt.
 • Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf reserveringsdatum tot de vertrekdatum van uw reservering.
 • Bij vroegtijdig vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de huuraccommodatie/kampeerplaats bij de receptie van het vakantiepark te melden. Gebruikte en/of verbruikte extra’s worden in geval van het vroetijdig afbreken van de vakantie niet terugbetaald. Om voor de uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dient men een annuleringsverklaring en de nodige bewijsstukken voor te leggen.
 • Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten.
 • De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag (exclusief waarborgen) en EUR 5,-- administratiekosten.